We do better when we know

ปัญหาไข้น้ำนมในสุนัข (Milk Fever)

ช่วงหลังคลอดไปจนถึง 2 เดือน ผู้เลี้ยงควรหมั่นสังเกตดูแม่สุนัข เพราะพวกเขามีโอกาสเกิดไข้น้ำนมได้ง่าย หากไม่ป้องกันและรักษาให้ทันท่วงที เขาอาจเสียชีวิตได้ 

ไข้น้ำนม มีอาการอย่างไร

อาการที่พบคือ แม่สุนัขจะเริ่มหอบ อ้าปากหายใจ เดินโซเซ บางตัวน้ำลายไหล เจ้าของอาจเข้าใจผิด คิดว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อมีอาการมากขึ้นจะพบกล้ามเนื้อกระตุกบริเวณขา และหน้าผาก ต่อมาขาหลังเริ่มเหยียดเกร็ง ลุกเดินไม่ได้ ระยะสุดท้ายจะมีอาการชัก และเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน

สาเหตุเกิดจากอะไร

เป็นภาวะความผิดปกติของระดับแคลเซียมในกระแสโลหิตในช่วงหลังคลอดและให้นมลูก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสูญเสียแคลเซียมจนลดระดับลงต่ำมาก (Hypocalcemia) และได้รับการทดแทนจากอาหารไม่เพียงพอ 

การที่ระดับแคลเซียมลดลงจนถึงขั้นทำให้เกิดอาการไข้น้ำนมได้นั้น มักพบในสุนัขแม่ลูกอ่อนตั้งแต่ระยะหลังคลอดไปจนถึงช่วงต้นๆของการหย่านมของลูกสุนัขได้ (หลังคลอด 0-60 วัน) และพบได้บ่อยในแม่สุนัขที่ต้องให้นมลูกหลายตัว และพบได้กับทุกสายพันธุ์

การรักษาทำอย่างไร

การแก้ไขคือ ต้องรีบนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วเพื่อฉีดแคลเซียมเข้าหลอดเลือดดำ แม่สุนัขบางตัวอาจพบอาการเช่นนี้ได้มากกว่า 1 ครั้งในช่วงเวลาให้น้ำนมลูก บางตัวอาจพบอาการได้ภายหลังการหย่านมลูกไปแล้วก็มี ดังนั้นการบำรุงร่างกายแม่สุนัขในห้วงให้นมลูกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว 

การป้องกันทำอย่างไร

อาหารต้องมีแร่ธาตุแคลเซียมเพียงพอ ผู้เขียนขอเล่าประสบการณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของสุนัขไม่มากก็น้อย แต่ก่อนนั้นก็เคยให้ทั้งน้ำนมเสริม และอาหารที่มีคุณค่าเต็มที่แก่แม่สุนัขพันธุ์ชิวาวา และพูเดิ้ล พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ แต่ก็ยังพบอาการไข้น้ำนมในบางตัว บางตัวรักษาแล้วก็ยังเป็นอีก จนกระทั่งมาให้อาหารเสริมเป็นไข่ต้ม (โดยเฉพาะไข่แดง) วันละ 1-2 ฟอง แก่แม่สุนัข ผลปรากฏว่ายังไม่เคยพบแม่สุนัขมีอาการไข้น้ำนมอีกเลย จึงขอยืนยันว่า ไข่ต้มเป็นอาหารเสริมสำหรับแม่สุนัขได้ดีที่สุด และยังราคาถูกที่สุดอีกด้วย

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)