We do better when we know

Animal rights

ชีวิตของลา

โดยธรรมชาติ ลาเป็นสัตว์รักสนุก ขี้สงสัย อ่อนโยน แคร์ผู้อื่น และชอบเข้าสังคม พวกเขามักออกหากิน และเดินทางเป็นกลุ่มไปด้วยกัน แต่ขณะนี้ ในหลายมุมโลก เขามักถูกจับมาบังคับใช้แรงงาน ขนของหนักเกินกำลัง ใช้เพื่อความบันเทิง และฆ่าเพื่อนำส่วนต่างๆของเขาไปใช้