We do better when we know

แมว

พืชเป็นพิษในสุนัขและแมว

บางครั้งต้นไม้ที่เราปลูกสวยงามภายในบ้านก็อาจเป็นภัยต่อสุนัขและแมวที่บ้านได้ โดยเฉพาะลูกสุนัขที่กำลังซน ชอบกัดแทะสิ่งต่างๆ ไปเรื่อย ซึ่งเป็นธรรมชาติของเขา เจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรระมัดระวังเหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงด้วย