We do better when we know

ใส่รองเท้าให้สุนัข

อึดอัดจัง… ถอดรองเท้าออกให้หน่อย อุ้งเท้าเราระบายความร้อนไม่ได้ !

สุนัขเลี้ยงทุกสายพันธุ์มีต้นตระกูลมาจากสุนัขป่า เป็นสัตว์กินเนื้อ มีขา และอุ้งเท้าที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ในสุนัขปกติหากเราสัมผัสแรงๆตรงบริเวณเท้าเขามักจะไม่ชอบเพราะมีประสาทสัมผัสที่ไวมากอยู่บริเวณนั้น และบริเวณฝ่าเท้าที่สีดำๆ (pad) จะมีความนุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะมีต่อมเหงื่ออยู่บริเวณนั้น การใส่รองเท้าให้สุนัขจึงเป็นการฝืนธรรมชาติของเขา และไม่มีสุนัขตัวใดชอบเลย อีกทั้งความอับชื้นจากการมีต่อมเหงื่อดังที่กล่าว อาจมีผลตามมาคือทำให้เกิดโรคผิวหนังที่ฝ่าเท้าได้ เช่น เชื้อรา ขี้เรื้อนขุมขน หรือติดเชื้อแบคทีเรียทำให้ผิวหนังอักเสบได้

ร้อนจัง เอาออกเถอะ
Image from petlife.com
สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)