We do better when we know

ไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease)

ไตวายเรื้อรังเป็นภาวการณ์สูญเสียหน้าที่ของไตในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางน้ำปัสสาวะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

สาเหตุอาจเกิดจาก ไตอักเสบ มีนิ่วในไต ระบบขับถ่ายปัสสาวะเกิดการอุดตัน ไตพิการแต่กำเนิด ไปจนถึงไม่ทราบสาเหตุ แต่ที่พบได้บ่อย คือการสูญเสียหน้าที่ของไตจากภาวะโรคชราของสัตว์ทั้งในสุนัข และแมว

อาการเป็นอย่างไร

ระยะแรกสัตว์มักแสดงอาการเพียงกินน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย มีอาเจียนในบางวัน เมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นก็จะมีของเสียสะสม (ยูเรีย) เพิ่มมากขึ้นในกระแสเลือด จนกระทั่งเกิดอาการเบื่ออาหาร ผอมลง ขนหยาบ หนังแห้งจากภาวะขาดน้ำ มีแผลเปื่อยในช่องปาก หายใจมีกลิ่นเหม็น อาเจียนบ่อยขึ้น ชัก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

การรักษาทำอย่างไร

สัตว์ที่มีภาวะไตวายจำเป็นต้องลดอาหารที่มีรสเค็ม และจำกัดปริมาณอาหารประเภทโปรตีน ควรให้เฉพาะอาหารที่มีคุณภาพสูงแต่โปรตีนต่ำ เช่น ไข่ (ปัจจุบันมีอาหารสำเร็จรูปสูตรโรคไตให้เลือกหลายยี่ห้อ) ส่วนการรักษาตามอาการอื่นๆควรต้องอยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ เช่น การให้ยาลดอาเจียน การให้น้ำเกลือแก้ไขภาวะขาดน้ำ การให้ยาลดการอักเสบของเยื่อบุในช่องปาก การเสริมอาหารด้วยแคลเซี่ยม โซเดียมคลอไรด์ และโซเดียมไบคาร์บอเนต และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆ

เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้นๆสำหรับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อื่น ดังนั้นภาวะไตวายมักมากับความซับซ้อน และการดูแลนั้นอาศัยความใส่ใจดูแลในระยะยาว หมอผู้เขียนแนะนำให้ผู้เลี้ยงสุนัขพูดคุยปรึกษากับสัตวแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการดูแลสุนัขที่บ้านที่มีภาวะนี้

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)