We do better when we know

โรคขี้เรื้อนแห้ง (หิด)

คัน คัน คัน นั่งเกาทั้งวัน … ไม่ไหวแล้ว ช่วยด้วย พาหนูไปฉีดยารักษาที 

อาการโรคนี้เป็นอย่างไร

สุนัขที่เป็นโรคนี้มักจะผอมเพราะวันๆไม่ทำอะไร เอาแต่นั่งเกาเพราะคันมาก เมื่อเป็นมากขึ้นจะพบว่าขนจะเริ่มร่วง เห็นมีสะเก็ดสีขาว โดยเฉพาะตามขอบหูทั้งสองข้างและลำตัว สะเก็ดขาวนี้จะหนาตัวขึ้นและแข็ง บางตัวมีสะเก็ดหนาถึง 3 มม.ก็เคยพบมาแล้ว หากเป็นมากๆผิวหนังจะดูเหมือนหิน ส่วนอาการคันจะมีอยู่ตลอดเวลา ทำให้สุนัขต้องเกาตัวเกือบทั้งวัน น่าสงสารอย่างมากเพราะทรมานทั้งวันทั้งคืน ลักษณะเฉพาะของโรคนี้คือมีสะเก็ดมากตรงรอยโรค และคันมาก

สาเหตุเกิดจากอะไร

หากโรคนี้เกิดขึ้นในคนก็จะเรียกว่า โรคหิด (Scabies) ส่วนในสุนัขมักเรียกว่าโรคขี้เรื้อนแห้ง โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากตัวไรชื่อ Sarcoptes scabei var canis (ชื่อยาวจัง) หากขูดผิวหนังไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ก็จะสามารถมองเห็นตัวไรได้ โรคนี้แตกต่างจากโรคขี้เรื้อนเปียก และติดต่อสู่คนได้

ตัวไรหิดขุดหลุมอาศัยในผิวหนังสุนัข
Image credit from theorphanpet.com

รักษาหายไหม

แน่นอนที่สุดคือรักษาหายได้ 100% และง่ายมากด้วย เพียงแค่ฉีดยา 1-2 ครั้งก็หายแล้ว แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ต้องทำความสะอาด เก็บกวาด ล้าง บริเวณที่เขานอนประจำควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำได้อีก

ภาพ before-after ของสุนัขชื่อ Petra
Image from theorphanpet.com

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)