We do better when we know

แมวกินยาพาราไม่ได้!

คำเตือนจากสัตวแพทย์! แมวกับยาพาราเซตามอล ไม่ใช่ของคู่กัน ห้ามป้อนเด็ดขาด

ห้ามใช้ยาพาราเซตามอล หรือยาลดไข้เด็ก นำมาป้อนให้กับแมวโดยเด็ดขาด เพราะตัวยา acetaminophen จะทำให้เกิดความเป็นพิษรุนแรงในแมวทุกตัว เนื่องจากแมวมีเอนไซม์ Glucuronyl transferase ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการทำลายฤทธิ์ของยา จึงทำให้ขจัดยาออกจากร่างกายไม่ได้ มีผลให้เม็ดเลือดแดงแตกจำนวนมาก หน้าบวม อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)