We do better when we know

หนังตาม้วนเข้า (Entropion)

เวลาผงฝุ่นเข้าตา ก็มักจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา เนื่องจากเคืองมาก สำหรับสุนัขที่มีหนังตาม้วนเข้านั้น ความรู้สึกก็เหมือนกับฝุ่นเข้าตา แต่ระคายเคืองไปตลอด 24 ชั่วโมง ..จนกว่าจะได้รับการรักษา

มีอาการอย่างไร

เป็นภาวะที่ผิวหนังขอบตาม้วนเข้าด้านใน มักพบในหนังตาล่างมากกว่าหนังตาบน อาจเกิดกับตาข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง พบได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข หรือมาพบเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ประการหลังนี่มักเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วมีการหนาตัวของผิวหนังบริเวณขอบตาเกิดขึ้นด้วย จึงมีโอกาสเกิดหนังตาม้วนเข้าได้ หรืออาจพบได้ในสุนัขพันธุ์หน้าย่น เพราะสุนัขประเภทนี้จะมีผิวหนังขอบตาหนากว่าพันธุ์อื่นๆอยู่แล้ว เช่น ปั๊ก บูลด๊อก พิตบูล ชาไป่ เป็นต้น 

หนังตาม้วนเข้าทั้งสองข้าง
Image from tailsofasheltervet.com

หากไม่ได้รับการรักษา

จากการที่มีหนังตาม้วนเข้า จึงมีผลทำให้กระจกตาเกิดความระคายเคืองตลอดเวลา เนื่องจากขนตาที่ทิ่มแทงเข้าไปในลูกตา เกิดความระคายเคืองแบบเรื้อรัง ทำให้สุนัขมีน้ำตาไหลตลอดเวลา ลืมตาลำบาก มีขี้ตากรัง กลัวแสง และมักเกิดแผลหลุมที่กระจกตา รุนแรงมากขึ้นไปจนถึงตาบอดได้หากไม่ได้รับการแก้ไข 

การรักษาทำอย่างไร

วิธีการรักษามีประการเดียวเท่านั้น คือการผ่าตัดขลิบเอาหนังตาออกบางส่วน

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)