We do better when we know

วัคซีนป้องกันโรคในแมว

คนไทยให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นโดยเฉพาะเจ้าแมวเหมียวที่มีความน่ารัก ช่างเอาใจเจ้าของ มักมาถูไถ คลอเคลียอยู่บ่อยๆ ถึงแม้ว่าบางเวลาอาจมีอารมณ์เกรี้ยวกราดได้บ้าง 

ช่วงปีที่ผ่านมา หมอสังเกตเห็นว่าหลายครอบครัวหันมาเลี้ยงแมวกันมากขึ้น ก็อาจไปได้ที่ว่าวิถีชีวิตคนเมืองเริ่มมีพื้นที่ใช้สอยน้อยลง ประกอบกับหลายคนต้องการเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆ ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง

ขณะเดียวกัน เรามักพบเห็นแมวจรมากมายควบคู่กันไปด้วย พวกเขาเหล่านี้อาจมาจากการกำเนิดตามข้างทาง หรือมีผู้แอบนำเขามาปล่อยทิ้งไว้ อีกทั้งแมวเป็นสัตว์ที่สามารถตั้งท้องถี่กว่าสุนัข ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในหมู่แมวโดยง่ายเมื่อเทียบกับในหมู่สุนัข 

เมืองไทยมีโรคประจำถิ่นมากมาย เช่น ไข้หัดแมว โรคหวัดแมว ลิวคีเมีย (หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว) โรคเอดส์แมว โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โรคทั้งหมดนี้สามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายจากการต่อสู้กัน การกินอาหารและน้ำร่วมกัน

แต่ในความโชคร้ายของแมว ก็ยังมีความโชคดีที่มีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เลี้ยงสามารถนำพวกเขาไปพบสัตวแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยได้

โปรแกรมการป้องกันโรคในแมว ที่สะดวกสำหรับเจ้าของและผู้เลี้ยงแมว มีดังนี้

อายุ 3-4 สัปดาห์  ให้ตรวจอุจจาระ และถ่ายพยาธิ

อายุ 8 สัปดาห์      วัคซีนไข้หัดแมว ครั้งที่ 1

อายุ 10 สัปดาห์     วัคซีนลิวคีเมีย ครั้งที่ 1

อายุ 12 สัปดาห์     วัคซีนไข้หัดแมว ครั้งที่ 2 + วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

อายุ 14 สัปดาห์     วัคซีนลิวคีเมีย ครั้งที่ 2

อายุ 16 สัปดาห์     วัคซีนไข้หัดแมว ครั้งที่ 3

สำหรับแมวที่มีความเสี่ยงติดโรคสูง เช่น แมวของเราไปสัมผัสโรคต่างๆมา ไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกับแมวตัวอื่นที่กำลังเป็นโรคเอดส์แมวหรือโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว ไปเล่นหรือต่อสู้กับแมวจรมา ถ้าเป็นเช่นนั้น เจ้าของควรให้เขาได้รับวัคซีนเพิ่มเติมดังนี้ด้วย

อายุ 8 สัปดาห์      วัคซีนเอดส์แมว ครั้งที่ 1

อายุ 10 สัปดาห์     วัคซีนเอดส์แมว ครั้งที่ 2

อายุ 12 สัปดาห์      วัคซีนเอดส์แมว ครั้งที่ 3

อายุ 16 สัปดาห์      วัคซีนเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ครั้งที่ 1

อายุ 20 สัปดาห์     วัคซีนเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ครั้งที่ 2

หลังจากปีแรก เจ้าของควรพาเขาไปรับวัคซีนกระตุ้นโรคต่างๆเหล่านี้ ทุกๆปี ส่วนการถ่ายพยาธินั้นควรทำปีละ 3-4 ครั้ง

ข้อดีอีกอย่างของวัคซีนป้องกันไข้หัดแมวคือ มักเป็นวัคซีนชนิดรวม ซึ่งจะครอบคลุมไข้หวัดแมวอีก 3 ชนิด อันได้แก่ Calicivirus, Herpes และ Chlamydia

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นสิ่งที่คุ้มมากๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรา .. กันไว้ดีกว่าแก้แน่นอน

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)