We do better when we know

ช่องหูอักเสบจากไรหู (Ear mite)

ช่องหูอักเสบในสุนัขและแมว เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่หากเกิดจากตัวไรหูแล้วละก็ การทำความสะอาดหูอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เจ้าของต้องพาเขาไปรักษาเพื่อกำจัดตัวไรบนตัวเขาให้หมดไปด้วย

หูอักเสบจากไรหู มีอาการอย่างไร

หูที่อักเสบจากไรหู จะทำให้สุนัขคันและเกาอย่างรุนแรงทั้งวัน มีขี้หูเป็นจำนวนมากถึงแม้จะเช็ดออกทุกวัน ขี้หูมีลักษณะเป็นสะเก็ดผงแห้งๆ แต่บางตัวก็อาจมีขี้หูแฉะสีดำ เนื่องจากมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วย 

ในบางครั้ง หากสุนัขมีไรหูจำนวนมาก เราอาจมองเห็นตัวไรเป็นจุดเล็กๆ เคลื่อนที่ได้เต็มไปหมด เห็นได้ด้วยตาเปล่าได้จากขี้หูที่เช็ดออกมา มักพบในสุนัขที่มีขนในช่องหูมากๆ เช่น พูเดิ้ล ชิห์สุ เป็นต้น ไรหูพบได้น้อยในสุนัขที่มีหูตั้ง ส่วนในแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย และตระกูลชอร์ตแฮร์ พบหูอักเสบจากไรหูได้บ่อยมากๆ

Image credit from pictures-of-cats.org

สาเหตุเกิดจากอะไร

ตัวไรหู (Ear mite) สามารถแพร่ขยายออกลูกหลานได้เป็นจำนวนมากภายในช่องหู รวมไปถึงบนขนรอบๆบริเวณหู ตัวไรจะกัดกินน้ำเหลืองเป็นอาหารผ่านผนังช่องหู

ตัวไรหูจากกล้องจุลทัศน์
Image credit from denherdervet.com

การรักษาทำอย่างไร

การรักษาจำเป็นต้องให้ยาฆ่าตัวไรควบคู่กับการทำความสะอาดช่องหู รวมถึงต้องกำจัดไรในบริเวณที่สุนัขหรือแมวอยู่อาศัยด้วย เนื่องจากตัวไรจะร่วงหล่นอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และเพื่อมิให้ติดซ้ำขึ้นไปอีก ปัจจุบันการฆ่าไรหูบนตัวสัตว์นิยมใช้ยาชนิดหยดที่หลังซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เช่น Revolution, Advocate  เพราะมักจะพบตัวไรหูมีการเกาะกับขนหรือผิวหนังที่อยู่รอบๆใบหูอีกด้วย ซึ่งอาจไม่ถูกทำลายด้วยยาชนิดฉีด ภายหลังการกำจัดด้วยวิธีข้างต้นแล้ว สุนัขจะมีช่องหูที่สะอาดขึ้น การเกาหูหรือสะบัดหัวจะลดน้อยลง นอกจากนี้เจ้าของควรได้ทำความสะอาดวัสดุรองนอน กรงที่อยู่อาศัย เพื่อกำจัดไรที่ยังแอบแฝงอยู่ควบคู่กันไปด้วย

หากเจ้าของไม่พาสัตว์เลี้ยงไปรักษา ทิ้งไว้นาน ช่องหูจะอักเสบเรื้อรัง ทำให้ผนังช่องหูหนาตัวผิดปกติและทำให้ช่องหูตีบในที่สุด ซึ่งจะทำให้การกำจัดไรหูให้หมดไปนั้นยากมากขึ้นมาก

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)