We do better when we know

การป้องกันโรคในลูกสุนัข

เมื่อลูกสุนัขอายุได้ 3 สัปดาห์ ควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการป้อนยาถ่ายพยาธิลำไส้

ลูกสุนัขมักได้รับตัวอ่อนพยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือนจากแม่สุนัขตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง และหลังคลอดผ่านทางน้ำนม เราจึงมักพบพยาธิออกมาจากลูกสุนัขได้ทั้งๆ ที่มีอายุเพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น

เมื่ออายุได้ 2 เดือน ก็ได้เวลาพาเจ้าตัวน้อยไปพบสัตวแพทย์เพื่อเริ่มต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมด้านล่างนี้ สุนัขที่ได้รับวัคซีนครบจะมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อรุนแรงได้

โปรแกรมการฉีดวัคซีนสุนัข

อายุ 2 เดือน  – วัคซีนลำไส้อักเสบ + ถ่ายพยาธิ + ไข้หัดสุนัข เข็มที่ 1 

อายุ 3 เดือน  – วัคซีนลำไส้อักเสบ + ถ่ายพยาธิ + ไข้หัดสุนัข เข็มที่ 2 + พิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1

อายุ 4 เดือน  – วัคซีนลำไส้อักเสบ + ถ่ายพยาธิ + ไข้หัดสุนัข เข็มที่ 3 + พิษสุนัขบ้า เข็มที่ 2

หลังจากจบคอร์สแรก 1 ปี …

ปีต่อๆไป – กระตุ้นวัคซีนรวมโรค + พิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

โดวัคซีนรวมโรคที่จำหน่ายในไทยนั้น จะประกอบไปด้วย

  • โรคลำไส้อักเสบ
  • ไข้หัดสุนัข
  • ตับอักเสบจากไวรัส
  • ไข้ฉี่หนู
  • พาราอินฟลูเอ็นซ่า
  • ส่วนโรคพิษสุนัขบ้า อาจมีรวมอยู่ในเข็มเดียวกัน หรือแยกเข็มก็ได้ 

การกำจัดเห็บ-หมัด

ก็สามารถกระทำได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนเป็นต้นไปตามข้อบ่งใช้ของยาแต่ละชนิด เพราะในปัจจุบันก็มียากำจัดเห็บหมัดออกมาจำหน่ายมากมาย และมีความปลอดภัย ยกเว้นยาไอเวอร์เม็กตินที่ไม่สามารถให้ในลูกสุนัขอายุ 2 เดือนได้ ยานี้สามารถให้ได้ในสุนัขอายุ 4-6 เดือนขึ้นไป อีกทั้งไม่สามารถให้ในสุนัขที่มีเชื้อสาย Collie ได้

ขอแจ้งเตือนเจ้าของสุนัข !  ที่ไปหาซื้อยากำจัดเห็บหมัดตามตลาดนัดหรือร้านค้าทั่วไปมาใช้ ให้พึงระวังยาเถื่อน (ไม่มีทะเบียนยา)

ผู้เห็นแก่ได้ ไม่รับผิดชอบชีวิตสัตว์ ได้ผลิตยาไอเวอร์เม็กตินขนาดยาสูงมากๆ ออกมาจำหน่ายในราคาไม่แพง มีทั้งที่เป็นเม็ด และเป็นผง เช่น ยาที่มีชื่อว่าเอ็นเด็กซ์ หมอผู้เขียนมีความเห็นว่า ยาประเภทนี้มีอันตรายมาก เพราะการที่สุนัขได้รับยาในระดับที่สูงเกินระดับความปลอดภัยทางการแพทย์ จะเป็นอันตรายต่อตับ-ไต และอาจเสียชีวิตได้ อาการที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันคือ มีอาการมึนงง เดินเซ เพราะยาไปกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง สุนัขมักเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรือสุนัขไม่ตายเพราะยาก็อาจเดินมึนงงไปให้รถเฉี่ยวชนเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ก็พยายามกวาดล้างมาโดยตลอด

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)